Radni Rady Miejskiej w Drobinie

Radni Rady Miejskiej w Drobinie

Przysięga Radnych Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie              Marcinkowska-Racka Alina
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie      Kanigowski Ryszard
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie     – Stępień Agnieszka

 

Radni Rady Miejskiej w Drobninie w kandencji  2024 - 2029

Brzezińska Beata 
Ciarkowski Michał
Dąbkowski Krzysztof
Jankowska Barbara
Kamińska Katarzyna
Kanigowski Ryszard
Lewicki Mariusz Sławomir
Marcinkowska – Racka Alina
Mielczarek Andrzej
Osińska Monika Maria
Piątkiewicz Renata
Pikalska Sylwia
Stępień Agnieszka
Sztendur Kamil

Wysocki Rafał