Spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji rozbudowy drogi krajowej numer 60 na odcinku Psary-Raciąż.


Data publikacji: 28.02.2019 o 15:24

Drobin, dn. 25 lutego 2019 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zawiadamia, że w dniu:

7 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz firmy projektowej Promost Consulting sp. z o. o. w ramach konsultowania dokumentacji technicznej tzw. obwodnicy Drobina pn:

„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary – Raciąż od km 96+100 do km 109+529 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach”.

Zainteresowane osoby proszone są o przybycie.