Spotkanie z Wojewodą Mazowieckim oraz kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku


Data publikacji: 31.07.2020 o 15:20

29 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uczestniczyłem w spotkaniu z Wicewojewodą Mazowieckim Panem Sylwestrem Dąbrowskim, na którym wspólnie z Panią Marleną Mazurską – kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, omawialiśmy możliwość pozyskania przez Miasto i Gminę Drobin środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych.