Stacja meteorologiczna w Maliszewsku


Data publikacji: 19.11.2020 o 13:26

19 listopada 2020 roku w miejscowości Maliszewko została oddana do użytku Stacja meteorologiczna , która wejdzie w skład Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej we współpracy z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Nowo powstała stacja meteorologiczna uzupełniła sieć systemu o nowe miejsce pomiarowe i pozwoli na zmniejszenie tzw. „białych plam” w regionie i dokładniejsze określenie występowania suszy rolniczej w przyszłości. 
Czym jest System Monitoringu Suszy Rolniczej? Ma on za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w „Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce”. Do oceny zagrożenia suszą uwzględnia się klimatyczny bilans wodny i zmienność przestrzenną warunków glebowych. Informacje dotyczące wystąpienia suszy – w postaci dekadowych raportów – są przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie internetowym http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/
Stacja meteorologiczna powstała dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.
W odbiorze uczestniczyli Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin-Grzegorz Szykulski, Radni Rady Powiatu – Bogdan Banaszczak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Wielec,  Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Starostwie Powiatowym w Płocku – Dorota Zakrzewska