Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin


Data publikacji: 07.07.2021 o 13:58

W dniu 5 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie Piotr Jarzębowski Sekretarz Miasta i Gminy Drobin wraz z Mariolą Wróblewską Kierownikiem Referatu Oświaty w  imieniu Krzysztofa Wielca Burmistrza Miasta i Gminy Drobin wręczyli stypendia uczniom szkół podstawowych. Stypendia zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z  dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Drobin. Sekretarz i Kierownik złożyli gratulacje nagrodzonym uczniom oraz podziękowali dyrektorom, nauczycielom i rodzicom za cały rok pracy. Uczestnicy spotkania życzyli sobie bezpiecznych i radosnych wakacji.

Lista Stypendystów