SUSZA 2018 – DOSZACOWANIA


Data publikacji: 04.10.2018 o 13:33

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Andrzej Samoraj informuje,  iż w związku wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski w okresie  od dnia 21 lipca do 20 września 2018 roku, potwierdzonej w XIII-tym okresie raportowania przez System Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG w Puławach można składać wnioski o doszacowanie  szkód w następujących uprawach:

  • Ziemniak,
  • Burak cukrowy

Producenci rolni, u których w ww. uprawach wystąpiły straty spowodowane suszą mogą składać wnioski o doszacowanie w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w terminie do dnia 15 października 2018 roku.

Wniosek o doszacowanie dostępny na stronie www.drobin.pl w zakładce Aktualności oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin, ul.  Marszałka Piłsudskiego 12 (pokój Nr 7).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

             (-)Andrzej Samoraj

 Wniosek o doszacowanie szkód