Susza – aktualne informacje


Data publikacji: 21.06.2018 o 16:26

Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że w związku ze zmianą wytycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie jest wymagany załącznik do wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę  tj. wypis z rejestru gruntów

  Aktualny wniosek o oszacowanie szkód

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj