UWAGA! ZMIANA OZNAKOWANIA NA UL. SZKOLNEJ W DROBINIE


Data publikacji: 12.08.2019 o 15:33

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że od dnia 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) obowiązywać będzie nowe oznakowanie na ul. Szkolnej w Drobinie.
Po szczegółowej analizie warunków lokalnych, drogowych i ruchowych oraz mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ww. drogi na odcinku ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Zaleską do skrzyżowania z ul. Wąską wprowadza się ruch jednokierunkowy.


Proszę o przestrzeganie zasad ruchu drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności.