Terminy zebrań celem dokonania wyborów Sołtysów I Rad Sołeckich


Data publikacji: 18.12.2018 o 10:06

OKÓLNIK

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŻE ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE CELEM DOKONANIA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ/PRZEWODNICZACEGO ZARZĄDU OSIEDLA I RADY OSIEDLA .

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ……………………….. O GODZ. ………………. W ……………………………………………………

DLA ODBYCIA WAŻNEGO ZEBRANIA – NA ZEBRANIU WIEJSKIM  WYMAGANA JEST OSOBISTA OBECNOŚĆ CO NAJMNIEJ 1/5 LICZBY OGÓŁEM STAŁYCH  MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  UPRAWNIONYCH  DO GŁOSOWANIA.

O ILE W WYZNACZONYM TERMINIE NIE UZYSKA SIĘ WYMAGANEJ LICZBY MIESZKAŃCÓW, WYBORY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE   W NOWYM  TERMINIE TJ. TEGO SAMEGO DNIA 15 MINUT PO PIERWSZOPLANOWYM TERMINIE, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH  NA ZEBRANIU.

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY DROBIN

/-/Andrzej Samoraj

Zarządzenie Burmistrza

terminy zebrań

Załącznik Nr 2 okólnik