Test diagnostyczny w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie


Data publikacji: 27.01.2021 o 12:18

W dniach 25, 26 i 27 stycznia uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie pisali test diagnostyczny przed egzaminem ósmoklasisty. Spotkali się z koleżankami, kolegami i nauczycielami, ale przede wszystkim sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności. Ostatniego dnia egzaminu próbnego w szkole gościł Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Pan Grzegorz Szykulski, który życzył uczniom powodzenia, wręczył paczki profilaktyczne oraz skierował do uczniów słowa otuchy, wsparcia i dał wskazówki na przyszłość. Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.