TO U NAS RODZINNE! SZCZEPIMY SIĘ


Data publikacji: 12.07.2021 o 15:56

TO U NAS RODZINNE! SZCZEPIMY SIĘ

PUNKTY SZCZEPIEŃ

  • Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Realizacji Narodowego Programu Szczepień – Mariusz Sokołowski, tel. /22/ 695 64 11, 721 810 729, e-mail msokolowski@mazowieckie.pl
  • Koordynator gminny ds. związanych ze szczepieniami i realizacją transportów – Sylwia Kozłowska, tel. /24/ 260 14 41 wew. 102, e-mail s.kozlowska@drobin.pl
  • PUNKTY SZCZEPIEŃ GMINA Drobin: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAN-MED”, ul. Przyszłość 12, 09-210 Drobin, tel. +48242601021 oraz Filia w Łęgu Probostwie 23, 09-210 Drobin tel.  +48242603266, i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ASMED”, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2a, 09-210 Drobin,                                +48242630099

OSOBY UPRAWNIONE DO DOWOZU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ:

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIE – INFOLINIA DEDYKOWANA 989

ORGANIZACJA TRANSPORTU KROK PO KROKU

  • Podczas rejestracji na szczepienie w punkcie szczepień pacjent składa oświadczenia o potrzebie zapewnienia transportu przez gminę. Punkt szczepień wyznacza pacjentowi dzień i godzinę szczepienia, na które należy zapewnić transport.
  • Punkty szczepień przekazują listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu do koordynatora gminnego ds. związanych ze szczepieniami i realizacją transportu. UWAGA! Jeżeli pacjent nie wyraża zgody na przekazanie danych osobowych                           do gminy, wówczas zobowiązany jest osobiście skontaktować się z koordynatorem gminnym ds. związanych ze szczepieniami i realizacją transportu w celu złożenia oświadczenia o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu do punktu szczepień (druk do pobrania).
  • Koordynator gminny skontaktuje się z mieszkańcem telefonicznie w celu potwierdzenia terminu i formy transportu.