Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku


Data publikacji: 26.11.2020 o 15:57

W dniu 10.09 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku”
Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Programu Nr 2020-OZ-2 – „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.
Kwota dotacji z WFOŚiGW wynosi 42.751,35 zł. co stanowi dofinansowanie w wysokości 87% kosztów kwalifikowanych zadania. Środki własne Gminy Drobin wynoszą 6.388,13 zł.
Realizowane zadanie obejmuje odbiór, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin.
Firma realizująca zadanie – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp z o.o. – 09-200 Sierpc ul.Traugutta 33, w miesiącu wrzesień 2020r. odebrała do unieszkodliwienia 124,404 Mg wyrobów zawierających azbest z 41 nieruchomości.
Dzięki otrzymanej dotacji mieszkańcy pozbędą się uciążliwych pokryć dachowych zgodnie z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2032.