W dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej


Data publikacji: 06.08.2020 o 16:14

W dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XX sesji Rady Miejskiej w Drobinie w sprawach:
1)  przyjęcia zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2019;
2)  określenia średniej ceny jednostek paliwa na terenie gminy Drobin na rok szkolny 2020/2021;
3) nadania sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie imienia Andrzeja Wojciecha Samoraja.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński

Załączniki