W dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 16.07.2019 o 08:21

 

 

W dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie spraw związanych z dofinansowaniem zakupu samochodu oznakowanego typu SUW dla Posterunku Policji w Drobinie.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                          

Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

i Gospodarki Komunalnej         

/-/  Ryszard  Kanigowski                               

 

 

Przewodniczący Komisji       

Planowania i Budżetu          

/-/ Adam Zbigniew