Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 14.10.2020 o 12:44

W dniu 21 października 2020 r. (środa) o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Drobinie w następujących sprawach:
1)przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”;
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 12/6 położonej w miejscowości Cieszewo;
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej;
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 123/1 położonej w miejscowości Cieszewko;
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 969/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 969/2 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
7) pomnika przyrody Aleja Topolowa.
3. Stan bezpieczeństwa uczniów w szkołach.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski

Materiały do pobrania

Pobierz