W dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 10.00 będzie sięposiedzenie KomisjiRozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej


Data publikacji: 24.07.2019 o 17:18

 

W dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

 

odbędzie sięposiedzenie KomisjiRozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

      2.Ocena bieżących planów inwestycyjnych na terenie miasta i gminy Drobin.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

 /-/ Ryszard  Kanigowski