W dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 24.02.2020 o 13:58

W dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej na sołtysa sołectwa Tupadły.
3. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie przyznawania zasiłków celowych i okresowych w pierwszej połowie 2019 r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Sławomir Sobociński