Wnioski o oszacowanie szkód.


Data publikacji: 22.07.2021 o 13:01

INFORMACJA

 

W związku z wystąpieniem na terenie  gminy Drobin niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 14-15 lipca 2021 roku  producenci rolni,  których uprawy ucierpiały mogą składać do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wnioski o oszacowanie szkód.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopie wniosku o przyznanie płatności na rok 2021 oraz (jeśli dotyczy) kserokopie zgłoszenia do Sytemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt IRZ.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Termin składania wniosków o oszacowanie szkód   do dnia   30.07.2021 roku

Oszacowanie szkód przez komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne będzie możliwe po uzyskaniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informacji potwierdzającej wystąpienie w ww. terminie zjawiska niekorzystnego zdefiniowanego jako deszcz nawalny/huragan.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie pokój Nr 6.

                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

         (-) Krzysztof Wielec

 

Pobierz  Wniosek o oszacowanie szkód.