Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.

Gmina Drobin za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 35.395,41 zł na realizację zadania pn: „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.  Środki z budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadania wyniosły 11.982,19 zł. 

Dofinansowanie usuwania azbestu w 2015 r.

Gmina Drobin za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 29.151,66 zł na realizację zadania pn: „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. W ramach realizacji zadania z terenu gminy usunięto i unieszkodliwiono odpady azbestowo-cementowe o masie 114,629 Mg.
Środki z budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadania wyniosły 11.465,82 zł.