Wybór patrona szkoły w Łęgu Probostwie


Data publikacji: 25.10.2018 o 16:13

Szanowni Państwo.

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Łęgu trwa procedura wyboru patrona szkoły.

Wybór patrona nie może być wyborem przypadkowym. Imię szkoły – patron powinno/powinien nawiązywać do historii lub współczesności okolic Łęga Probostwa lub Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub planów/zamiarów na przyszłość. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas. W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz mieszkańcy obwodu szkolnego). Każda społeczność przedstawia swojego kandydata. Propozycje zgłaszane przez rodziców i mieszkańców obwodu szkolnego gromadzi Rada Rodziców. Rodzice mogą przekazać swoje propozycje bezpośrednio do wychowawców, a ci dalej przekazują przewodniczącemu Rady Rodziców. Zespół pod kierunkiem przewodniczącego Rady Rodziców, spośród zgłoszonych kandydatur, wybierze jedną, najczęściej powtarzającą się propozycję.

Bardzo prosimy wszystkich Państwa o przekazywanie propozycji patrona szkoły poprzez wychowawców lub bezpośrednio do przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie p. Pauliny Dąbkowskiej do dnia 9 listopada.

Z poważaniem.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.