Wybory sołtysa sołectwa Świerczynek II nie odbędą się w terminie wskazanym w statucie sołectwa.


Data publikacji: 01.04.2020 o 12:01

SZANOWNI MIESZKAŃCY SOŁECTWA ŚWIERCZYNEK II

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19
oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433)
wybory sołtysa sołectwa Świerczynek II nie odbędą się w terminie wskazanym
w statucie sołectwa.
O terminie wyborów zostaniecie Państwo poinformowani pisemnie w formie okólnika oraz zamieszona zostanie informacja na stronie Urzędu www.drobin.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj