X Sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 19.08.2019 o 13:56

 

W dniu  21 sierpnia 2019 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” –  (Władysław Mąkowski);

2) w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” –  (Paweł Rogulski);

3) w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” –  (Zofia Wróblewska);

4) w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” –  (ks. Kanonik Andrzej Kucharczyk);

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  – Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie;

6) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  – Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie;

7) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku.

  1. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki