XXIX sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 21.05.2021 o 08:18

W dniu 27 maja 2021 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Drobinie
zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym w kadencji 2018-2023

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXVIII/2021 z 29 kwietnia 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;
3) przyjęcia przez Miasto i Gminę Drobin do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Drobin;
4) oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2020.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Miasta i Gminy Drobin za rok 2020 z organizacjami pozarządowymi”.
8. Oświadczenia i komunikaty.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861), ww. sesja Rady Miejskiej w Drobinie odbędzie się tylko z udziałem radnych.

Obrady ww. sesji można będzie obejrzeć on-line w dniu sesji na kanale YouTube – wpisując XXIX sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

 

Pokaż Materiały na sesję