XXX sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 16.06.2021 o 11:46

Komisarz Wyborczy w Płocku I pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. zwołuje sesję w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w wyborach ponownych przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.
W związku z powyższym XXX sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w kadencji 2018-2023, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Pana Krzysztofa Wielca, wybranego na Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad sesji.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– obowiązkowo maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu;
– stosowanie się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

 

Pokaż Materiały na sesję