XXXI sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 23.06.2021 o 10:28

W dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.
4. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Materiały