XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 19.09.2021 o 22:00

W dniu  21 września 2021 r.  (wtorek)  o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się  XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana  w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;

2) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.            na lata 2022 -2024.

  1. Oświadczenia i komunikaty.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu

– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą  (1,5 m).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Projekty uchwał