Zaproszenie na Komisje Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej


Data publikacji: 16.03.2022 o 09:03

W dniu  24 marca 2022 r. o godz.  10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drobin na lata 2022 – 2026” pod obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
  4. Sprawy różne
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

–  zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

 

 

 

 

Przewodniczący

 Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury

 i Opieki Społecznej

 

/-/ Benedykt Olendrzyński

 

Projekt uchwały