Zaproszenie na Komisje Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej


Data publikacji: 08.03.2019 o 11:04

W dniu 14 marca 2019 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady VI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie;

2) w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński