Zaproszenie na Komisje Planowania i Budżetu


Data publikacji: 16.03.2022 o 09:21

W dniu 24 marca 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034;

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok;

3) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

–  zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

 

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

 

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Projekty uchwał