Zaproszenie na Komisje Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 15.05.2019 o 08:24

W dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Ocena stanu dróg gminnych.
  3. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard  Kanigowski