Zaproszenie na Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 15.02.2019 o 10:25

 

W dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

Temat posiedzenia:

Kontrola wydatków na oświatę w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin za 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie oraz w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.
  2. Informacja Kierownika Referatu Oświaty na temat wydatków poniesionych przez gminę na działalność szkoły Podstawowej w Cieszewie i Rogotwórsku.
  3. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                                             /-/ Sławomir  Sobociński