Zaproszenie na Posiedzenie Komisji 07.03.2019


Data publikacji: 22.02.2019 o 12:11

W dniu 07 marca 2019 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej  Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie z informacją publiczną otrzymaną z Posterunku Policji w Drobinie.
  3. Bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Drobin.
  4. Zaopiniowanie założenia progu zwalniającego na ul. Sierpeckiej w Drobinie.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard  Kanigowski