Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 18.01.2019 o 14:11

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały pod obrady IV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński

Projekt usługi opiekuńcze