ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI PLANOWANIA I BUDŻETU


Data publikacji: 14.02.2022 o 08:13

W dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034;

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok;

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

–  zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

 

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

 

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Projekty