Zaproszenie na Komisje Rewizyjną


Data publikacji: 14.11.2022 o 10:07

W dniu  21 listopada 2022 r.  o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Kontrola wykorzystania funduszu sołeckiego przez sołectwa: Setropie, Wrogocin, Łęg Probostwo i Karsy za 2021 r.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2023.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                                             /-/Sławomir  Sobociński