ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU, ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ


Data publikacji: 14.02.2022 o 08:05

W dniu 17 lutego 2022 r. o godz. 12:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin za udział  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Drobin;

2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 721 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

3) wystąpienia Gminy Drobin z Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej,

4) przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do Stowarzyszenia pn. lokalna Grupa Działania Razem dla rozwoju.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

                                                                             

 

 

Przewodniczący Komisji                                 

 Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  i Gospodarki Komunalnej   

 

                                                                                                                                                                                                      /-/Krzysztof Dąbkowski         

Pokaż