Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 14 marca 2019


Data publikacji: 08.03.2019 o 11:00

W dniu 14 marca 2019 r. o godz. 11.30

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej  Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2019” pod obrady VI sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard  Kanigowski