Zaproszenie na posiedzenie Komisji


Data publikacji: 24.10.2018 o 08:34

Zawiadamiam, że w dniu 24 października  2018 r. godz. 12.00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/ Agnieszka Olęcka

 

 Zaproszenie dla radnych

 Zaproszenie dla dyrektorów

 Zaproszenie dla Burmistrza i kierowników