Zaproszenie na posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty – 15.05.2019


Data publikacji: 10.05.2019 o 14:28

W dniu 15 maja 2019 r. o godz. 9.15 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie

  1. Analizy podstawowej opieki zdrowotnej na ternie Miasta i Gminy Drobin

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński