Zaproszenie na Sesję nowo wybranej Rady 19.11.2018


Data publikacji: 14.11.2018 o 12:57

W dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana przez Komisarza Wyborczego w Płocku I, Postanowieniem Nr 449/2018 z dnia 08 listopada 2018 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza.
7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

/-/ Andrzej Samoraj