ZAPROSZENIE NA XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE W DNIU 11 LUTEGO 2022 R. O GODZ. 15.00


Data publikacji: 09.02.2022 o 07:51

W dniu  11 lutego 2022 r.  (piątek)  o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się XLIII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie,

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z samorządzie gminnym

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

– opłaty targowej;

–  zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

  1. Oświadczenia i komunikaty.

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu

– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą  (1,5 m).

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

 

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Uchwały