Zaproszenie posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 23.04.2019 o 10:19

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

  Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Drobin” pod obrady VII sesji Rady Miejskiej w Drobinie.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

/-/ Ryszard  Kanigowski