Zapytanie ofertowe – biegły w dziedzinie ochrony środowiska


Data publikacji: 18.10.2019 o 14:59

Wykonanie opinii przez biegłego  w dziedzinie  ochrony środowiska, która umożliwi  Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin zajęcie stanowiska w postępowaniu dowodowym czy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.09.2013 roku nie zmieniły się. Przedsięwzięcie w całości  zlokalizowane jest na terenie gminy Drobin, województwo mazowieckie