Zarządzanie kryzysowe

Telefony Alarmowe dot. odśnieżania
Telefon w godzinach pracy Urzędu: 24 260 14 41 wew. 6, wew. 9
Poniedziałek  7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 15:30
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek  8:30 do 16:30
Piątek 7:30 do 15:30
Po godzinach pracy Urzędu oraz wolne dni od pracy i dni świąteczne na nr: 505 255 445