Zmiana godziny posiedzenia Komisji Oświaty


Data publikacji: 22.09.2021 o 08:41

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej
Zwołane na dzień 23 września 2021 r.
odbędzie się o godz. 9.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński