Zwrot podatku akcyzowego


Data publikacji: 29.01.2021 o 12:38

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Informujemy, że w terminie od 01 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Faktury VAT

2. W przypadku hodowców bydła, dokument z biura powiatowego ARiMR o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Limit zwrotu na 2021 rok wynosi:

-100 litrów na 1 hektar użytków rolnych;

-30 litrów na 1 średnią DJP

Kwota zwrotu wynosi 1 zł do 1 litra ON.

 

Procedury i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku   dostępne pod linkiem  https://www.gov.pl/attachment/d58c145e-96d0-4f5f-8485-150f09ce711e

oraz formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  https://www.gov.pl/attachment/4077da08-3d65-4139-b3d0-f1d2b69dc17d