Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

tel. (+48 24) 260-14-41
fax. (+48 24) 260-10-62 wew. 116
e-mail: umgdrobin@plo.pl
www.drobin.pl

 

NIP Urzędu Miasta i Gminy Drobin: 776 10 58 643
NIP Gminy Drobin: 774 32 11 442
REGON Urzędu Miasta i Gminy Drobin: 000546644
REGON Gminy Drobin: 611015371

ePUAP:  /umgdrobin/skrytkaESP
Numer konta BS Mazowsze o/Drobin
85904210680420035820000050

 

Godziny pracy Urzędu: 
pon. 07:30 – 15:30
wto. 07:30 – 15:30
śro. 07:30 – 15:30
czw. 08:30 – 16:30
pio. 07:30 – 15:30

 

Telefony i adresy e-mail:

Sekretariat – tel. 242601441 wew. 115

Sekretarz Miasta i Gminy Drobin – Piotr Jarzębowski  – tel. 242601441 wew. 104

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin – Renata Łukaszewska – tel. 242601441 wew. 119

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Kierownik – Monika Ostrowska – tel. 242601441 wew. 115

Sekretariat – tel. 242601441 wew. 115

Kadry – tel. 242601441 wew. 120

Urząd Stanu Cywilnego  pokój 11 parter  – z-ca kierownika USC – Izabela Jankowska – tel. 242601441 wew 109

ewidencja ludności i dowodów osobistych – tel. 242601441 wew.110

Biuro Rady Miejskiej  pokój 114  I piętro – tel. 242601441 wew. 114

Referat Oświaty:

Kierownik – Mariola Wróblewska -pokój 113 I piętro – tel. 242601441 wew. 113

Referat Oświaty – pokój 120 I piętro – tel. 242601441 wew. 120

Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych:

Kierownik –Piotr Jarzębowski -tel. 242601441 wew. 104

Inwestycje gminne, planowanie przestrzenne, fundusze europejskie, drogi – tel. 242601441 wew. 107

Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

Kierownik – Krzysztof Wielec – tel. 242601441 wew. 108

Gospodarka Odpadami Komunalnymi Gminy Drobin – tel. 242601441 wew. 102

Gospodarka nieruchomościami – tel. 242601441 wew. 106

Ochrona środowiska, ochrona przyrody i utrzymanie porządku w gminie – tel. 242601441 wew. 122

Referat Planowania i Finansów:

Kierownik – Renata Łukaszewska – tel. 242601441 wew.119

Podatki – tel. 242601441 wew. 117

Księgowość – tel. 242601441 wew. 118