| Radni Rady Miejskiej w Drobinie

Przysięga Radnych Rady Miejskiej w Drobinie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie           Kłosiński Adam Zbigniew
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w DrobinieWawrowski  Andrzej  Krzysztof
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie – Lewicki Mariusz

| Radni

Bucior Agnieszka
Chrobocińska Renata
Dąbkowski Krzysztof
Kanigowski Ryszard
Kłosiński Adam Zbigniew
Lemanowicz Agnieszka
Lewicki Mariusz Sławomir
Makomaski Ireneusz
Mielczarek Andrzej
Olendrzyński Benedykt
Samoraj Waldemar
Sobociński Sławomir
Stępień Agnieszka
Wawrowski Andrzej
Zajączkowski Ireneusz

| Kontakt z radnymi

Nazwisko i imię radnego

Nr telefonu

Bucior Agnieszka  
Chrobocińska Renata  
Dąbkowski Krzysztof  
Kanigowski Ryszard  
Kłosiński Adam Zbigniew  
Lemanowicz Agnieszka  
Lewicki Mariusz Sławomir  
Makomaski Ireneusz  
Mielczarek Andrzej  
Olendrzyński Benedykt  
Samoraj Waldemar  
Sobociński Sławomir  
Stępień Agnieszka  
Wawrowski Andrzej  
Zajączkowski Ireneusz  

| Komisje

Komisja Planowania i Budżetu

 1. Kłosiński Adam Zbigniew
 2. Lewicki Mariusz Sławomir
 3. Wawrowski Andrzej
 4. Kanigowski Ryszard
 5. Olendrzyński Benedykt

Komisja  Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 1. Olendrzyński Benedykt – przewodniczący
 2. Stepień Agnieszka – członek
 3. Bucior Agnieszka –  członek
 4. Chrobocińska Renata – członek
 5. Mielczarek Andrzej – członek

Komisja  Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  i   Gospodarki   Komunalnej

 1. Kanigowski Ryszard – przewodniczący
 2. Dąbkowski Krzysztof – członek
 3. Samoraj Waldemar – członek
 4. Lemanowicz Agnieszka – członek

Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie

 1. Sobociński Sławomir – przewodniczący
 2. Lemanowicz Agnieszka – członek
 3. Samoraj Waldemar – członek

Komisja Skarg i wniosków Rady Miejskiej w Drobinie

 1. Zajączkowski Ireneusz – przewodniczący
 2. Chrobocińska Renata – członek
 3. Makomaski Ireneusz – członek

 

 

Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków