| Radni Rady Miejskiej w Drobinie

Przysięga Radnych Rady Miejskiej w Drobinie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie           Fronczak Marcin
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w DrobinieWawrowski  Andrzej  Krzysztof
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie – Bucior  Agnieszka

| Radni

Jankowska Barbara
Jeziak Henryk
Kacprzak Marek Adam
Kłosiński Adam Zbigniew
Krajewska  Mirosława  Teresa
Lewicki  Mariusz  Sławomir
Makomaski  Ireneusz  Grzegorz
Mielczarek  Krzysztof
Olęcka  Agnieszka
Wawrowski  Andrzej  Krzysztof
Wiśniewski  Maciej
Zajączkowski  Ireneusz
Chrobocińska Renata

| Kontakt z radnymi

Nazwisko i imię radnego

Adres e-mail

Nr telefonu

   Bucior Agnieszka

a.bucior@drobin.pl

664-467-776

   Fronczak Marcin

m.fronczak@drobin.pl

604-948-946

   Jankowska Barbara          – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

692-293-397

   Jeziak Henryk

h.jeziak@drobin.pl

   Kacprzak Marek

m.kacprzak@drobin.pl

691-760-382

   Krajewska Mirosława

m.krajewska@drobin.pl

697-719-694

   Chrobocińska Renata
   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

509-518-648

   Wawrowski Andrzej

a.wawrowski@drobin.pl

515-376-944

   Wiśniewski Maciej

m.wisniewski@drobin.pl

   Lewicki  Mariusz – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 669-987-598