| KONKURSY OFERT

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego rok 2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego rok 2020

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego rok 2020

 

KONKURSY OFERT 2018

Pokaż Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. 

Pokaż Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lipca 2018 roku. w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczunku dzieci i młodzieży w 2018 r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert 

Komunikat.pdf

 

KONKURSY OFERT 2017

Zarzdzenie_nr_56_w_sprawie_ogoszenia_konkursu.pdf

Powołanie komisji konkursowej Filadelfia 2017

Zarzdzenie_w_sprawie_ogoszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacj_zadania_publicznego_z_zakresu_wspierania_i_upowszechniania_kultury_fizycznej.pdf

Komunikat o naborze do komisji konkursowej

 

KONKURSY OFERT 2016    

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oferty

Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Wybór ofert

Powołanie komisji konkursowej

Ogłoszenie ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w szczególności udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin  w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych.