Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów Niemczewo, Psary, Mokrzk i dla zachodniej części Kuchary Kryski do pobrania i zapoznania się, znajdują się pod linkem : https://umgdrobin.bip.org.pl/id/581 pod ogłoszeniem o wyłożeniu.

 

Informację o projektach do pobrania i zapoznania się udostępniono w dniu 5 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Niemczewo, Psary, Mokrzk i dla zachodniej części obrębu Kuchary Kryski, zostało opublikowane w dniu 28 listopada 2023 r.

Komunikat w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo, dla miejscowości: Łęg Probostwo, Łęg Kościelny, Mogielnica, Siemienie, Kowalewo, Mlice – Kostery, Mokrzk oraz Brelki.

Komunikat w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo. 

Obwieszczenie dot. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, opublikowano w dniu 13.07.2023

System Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Drobin
PROW na lata 2014-2020
odpady.drobin.pl

Logo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie
Logo SIM-NET Usługa szybkiego internetu
Logo Spółki Inwestycyjno Mieszkaniowej w Drobinie
Logo Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie
Logo Powiatu Płockiego
Herb Województwa Mazowieckiego

AKTUALNE WIADOMOŚCI Z MIASTA I GMINY DROBIN

Stare zdjęcie zamku w Drobinie

HISTORIA NASZEGO MIASTA

Pierwszą wzmiankę o Drobinie spotykamy w „Historii Polski” samego Jana Długosza. Pochodzi ona z 1172 r. Wtedy to kasztelan wiski, Bolesta Jastrzębiec, po przegraniu procesu z biskupem płockim Wernerem Rochem o jedną ze wsi – Karsko, „najechał go z grupą zbrojną w tej wsi i tu zamordował.” Mordercą był niejaki Bieniarz, brat kasztelana. Od tego czasu wieś Karsko nazwano…

ZOBACZ WIĘCEJ
Plan Miasta Drobin
Herb Drobina - baszta kamienna srebrna w czerwonym polu z jednym oknem i szczytem czarnym. Kształt tarczy herbowej – tarcza o dolnej krawędzi zaokrąglonej

HERB DROBINA

Herbem Miasta Drobin jest baszta kamienna srebrna w czerwonym polu z jednym oknem i szczytem czarnym. Kształt tarczy herbowej – tarcza o  dolnej krawędzi zaokrąglonej.

POZNAJ NASZ SAMORZĄD

Adam Kłosiński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Krzysztof Wielec

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Piotr Jarzębowski

Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Renata Łukaszewska

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Prowadzenie sekretariatu Burmistrza, przyjmowanie, wysyłanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek, prowadzenie…

Zobacz więcej

Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy, między innymi: współdziałanie z…

Zobacz więcej

Referat Oświaty

Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin, prowadzenie spraw…

Zobacz więcej

Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej…

Zobacz więcej

Referat Planowania i Finansów

Opracowywanie projektu uchwały budżetowej gminy, sporządzanie informacji o przebiegu…

 Zobacz więcej

______________________________________________

Klauzula informacyjna RODO

Zobacz więcej

DROBIN - MIASTO OD 1511

W roku 1511 osada Drobin oficjalnie stała się miastem uzyskując prawa miejskie.

Program Regionalny
Logo Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Logo i przekierowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w Drobinie
Logo Związku Gmin Regionu Płockiego
Logo i przekierowanie na strone Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
Logo i przekierowanie na strone Portalu Mapowego wrotamazowsza.pl
Odnośnik do Rejestr Działalności Regulowanej